Fundacja Pomóż Dorosnąć

Siedziba główna:

ul. Warszawska 33/10, 05-500 Piaseczno

Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 5/5, 05-500 Piaseczno

Lokal Fundacji, gdzie odbywa się bieżąca działalność:

05-500 Piaseczno, ul. Warszawska 33 ( na tyłach sklepu Rossmann przy ul. Puławskiej)
E-mail Fundacji:

fundacja@pomozdorosnac.pl

Prezes Fundacji Kinga Krupa – tel. 506508213

krupakinga@wp.pl

Osoby potrzebujące pomocy w zakresie terapeutycznym prosimy o kontakt z wybranym specjalistą. Telefony znajdują się w zakładce „Obszary pomocy w ramach fundacji”.

Kontakt w sprawie pomocy materialnej i finansowej ( rzeczowej, zapomogi na leczenie, zajęcia pozaszkolne, zapomogi na podstawowe potrzeby bytowe, zwłaszcza w trudnych sytuacjach losowych):

Ewa Zybaczynska tel. 600825588

Ola Kerszke  tel. 602390618

Dyżur pomocowy prowadzony przez Panią Olę i Ewę – wtorki, godz. 11-13; wskazane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty. Dyżur jest zawieszony w okresach świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, podczas wakacji i ferii zimowych.Dyżur odbywa się w lokalu przy ul. Warszawskiej 33.

Konto Fundacji:
Fundacja Pomóż Dorosnąć, Warszawska 33/10; 05-500 Piaseczno
Bank BZ WBK S.A.
2 Oddział w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28
21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

NUMER KRS 0000203456
NIP 123-102-53-31
REGON 015733946