OPP 1 %

Poniżej znajduje się link do programu dzięki któremu wyliczysz swój PIT
i przekażesz 1% podatku na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć.
Z góry dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom.


Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Z radością zawiadamiamy, że Fundacja uzyskała wraz z dniem 2 lutego 2007 roku status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możecie Państwo przekazać 1% Waszego podatku na konto Fundacji. Nasza Fundacja wszystkie zgromadzone fundusze przekazuje na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się pod opieką Fundacji. Zatem wszelkie wpłaty i darowizny służą celom statutowym. Fundacja prowadzi bieżącą działalność w oparciu o służbę społeczną działaczy i wolontariat. Nie zatrudnia żadnych osób.

Konto Fundacji:
Fundacja Pomóż Dorosnąć,Warszawska 33/10; 05-500 Piaseczno
BZ WBK S.A.
II O/Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28
21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

NUMER KRS: 0000203456
NIP: 123-102-53-31
REGON: 015733946

 

„Apelujemy, prosimy o…1 %”
Fundacja Pomóż Dorosnąć działająca w Piasecznie od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Przekazując na rzecz Fundacji 1 % podatku możecie Państwo pomóc najuboższym, wychowującym się w najtrudniejszych warunkach dzieciom. Liczymy na Państwa pomoc. W „Pit” wystarczy wpisać nazwę Fundacji i nr KRS: Fundacja Pomóż Dorosnąć nr KRS 0000203456 Przekazaniem 1% podatku na rzecz wskazanej przez Podatnika organizacji zajmują się urzędy skarbowe.

Podziękowanie za wpłaty 1 % podatku
Wszystkich, którzy zdecydowali się przekazać na naszą Fundację 1 % swojego podatku pozwolę sobie nazwać PRZYJACIÓłMI. Zatem drodzy Przyjaciele, Każdego roku dzięki waszej decyzji przekazania 1 % podatku na naszą małą Fundację możemy pomóc wielu dzieciom. Nasza Fundacja jest rzeczywiście niewielka, nikogo nie zatrudnia, prowadzi ją charytatywnie kilka zaledwie osób, ale zapewnić was mogę, że jest to FUNDACJA O WIELKIM SERCU i ufam, że za mojego życia taka właśnie pozostanie. To wielkie serce tworzą ludzie, którzy bezinteresownie chcą pomagać dzieciom dotkniętym ciężkimi traumami i dysfunkcjami swoich rodzin. Ludzie tacy jak wy, wszyscy , którzy nas wspomagają choćby najmniejszym groszem, pedagodzy i ludzie innych zawodów, którzy razem ze mną Fundację prowadzą oraz wolontariusze, których mamy liczną grupę i którzy zwłaszcza podczas letnich obozów czynią wielkie dobro dla naszych dzieci. Z każdym rokiem, dzięki wpłatom 1 % podatku możemy wspomagać dzieci i rodziny zarówno bardzo ubogie, doświadczone wieloma poważnymi dysfunkcjami jak i dzieci ciężko chore. Część z naszych podopiecznych to bowiem dzieci lub młode osoby dotknięte przewlekłą chorobę lub niepełnosprawnością. Dzięki pomocy darczynców mogą choć przez chwilę spać spokojnie, że mają fundusze na bardzo kosztowne często leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny.
Nasza fundacja nie operuje wielkimi kwotami. Niemal wszystko co udaje nam się zebrać z 1 % podatku zostaje na bieżąco wydatkowane na zapomogi losowe i zdrowotne, na letnie obozy, na stypendia edukacyjne, na całoroczne kursy językowe dla naszych podopiecznych. Ale to co udaje nam się pozyskać, jest jednak dla dzieciaków którym pomagamy znaczącą pomocą, daje im wielką radość i szanse na lepsze życie. Każdego też roku widzimy jak wielu z nich wyrasta z dysfunkcyjnych rodzin na dobrych ludzi. Po to właśnie jesteśmy…
Dzieci i ich rodziny znajdujące się w najcięższych warunkach ( krańcowe ubóstwo, choroba, wypadek losowy np. pożar, śmierć jednego z rodziców) otrzymują stałą pomoc, która w skali roku wynosi od 500 do 5000 zł. Młodzieży, która pomimo ciężkich warunków bytowych i rodzinnych wytrwale pokonuje trudności, osiąga dobre wyniki szkolne, studiuje i pozytywnie układa swoje życie udzielamy pomocy finansowej pozwalającej na stopniowe usamodzielnianie się. To tylko część naszej aktywności wobec podopiecznych Fundacji. Szczegółowe dane na ten temat zawierają sprawozdania zamieszczone w dziale „O Fundacji”. Wierzymy, że zechcą Państwo nadal z nami wspomagać najuboższe, najboleśniej doświadczone przez patologiczne domy lub bolesne doświadczenia dzieci. Bez Państwa wsparcia nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać…

Z serdecznym pozdrowieniem i ogromną wdzięcznością wobec wszystkich Panstwa – przyjaciół naszej Fundacji

Ewa Lubianiec