Kontakt

Fundacja Pomóż Dorosnąć

Adres siedziby

Warszawska 33/10, 05-500 Piaseczno

Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 5/5, 05-500 Piaseczno

Numer KRS 0000203456
NIP 123-102-53-31
REGON 015733946

 

www. pomozdorosnac.pl

mail: fundacja@pomozdorosnac.pl; krupakinga@wp.pl

tel. kontaktowy:  506508213

Konto Fundacji:
Fundacja Pomóż Dorosnąć, Warszawska 33/10; 05-500 Piaseczno
Bank Santander Bank Polska S.A.
II/O w Piasecznie
ul. Wojska Polskiego 28
05-500 Piaseczno

21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

 

Lokal Fundacji, gdzie odbywa się bieżąca działalność:lokal dojście

  1. Warszawska 33, Piaseczno

(na tyłach sklepu Rossmann przy wjeździe do Piaseczna od strony Warszawy)
Bezpośredni kontakt z terapeutą znajdziesz tutaj

 

Punkt pomocowy

  • pomoc materialna i finansowa (rzeczowa, zapomogi na leczenie, zajęcia pozaszkolne, zapomogi na podstawowe potrzeby bytowe, zwłaszcza w trudnych sytuacjach losowych)

 

Dyżur: wtorki, godz. 11-13 (bez dni ustawowo wolnych od pracy),

 

Miejsce: siedziba Fundacji Warszawska 33,Piaseczno;

 

Koordynatorzy:

Ewa Zybaczynska tel. 600825588

Aleksandra Kerszke  tel. 602390618

 

WAŻNE!

Fundacja poza wyznaczonymi dniami nie pełni dyżurów i nie zatrudnia pracowników biurowych, obecnych stale w lokalu. W siedzibie Fundacji odbywają się wyznaczone wcześniej zajęcia czy spotkania terapeutyczne. W wszelkich kwestiach, poza wyznaczonymi terminami, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z właściwą osobą odpowiedzialną ze strony Fundacji.