Co robimy i kim jesteśmy?

Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi, we wszystkich obszarach życia związanych z edukacją, funkcjonowaniem rodziny, zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych i psychicznych. Wszelkie podejmowane przez fundację działania mają na celu kompensowanie dzieciom i młodzieży ich bardzo trudnych warunków życiowych w taki sposób, aby były one w stanie osiągnąć dojrzałość psychiczną i społeczną do godnego, wartościowego osobiście i społecznie dorosłego życia.

Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możecie Państwo przekazać 1% Waszego podatku na konto Fundacji.


O fundacji


Facebook


przypominajka_Lc3HPhY


pobrane

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT online w PITax.pl funkcjonuje dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT online w PITax.pl funkcjonuje dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.

Po więcej aktualności zapraszamy na naszego Facebooka

Po czasowniku „kochać” najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest „pomagać”.


przekaz-1-podatku-dochodowego-1procent_podatkua


Facebook


przypominajka_Lc3HPhY