Projekt
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę -Projekt zintegrowany. Powiat Piaseczyński.”

Istotą projektu jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich bliskim doświadczającym kryzysu psychicznego. W tym celu na terenie powiatu piaseczyńskiego powstaje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest bezpłatne, profesjonalne wsparcie terapeutyczne w najbliższym środowisku dziecka, czyli w formule innej niż tradycyjna pomoc ambulatoryjna.

W ramach ŚCZP funkcjonują wielospecjalistyczne zespoły. Pomocą, oprócz osoby doświadczającej kryzysu, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, wielowymiarową. Dlatego w system wsparcia zaangażowane są różne instytucje i specjaliści.

Fundacja Pomóż Dorosnąć w ramach projektu realizuje zadanie związane z profilaktyką.

W ramach podejmowanych działań zaplanowane są warsztaty profilaktyki zdrowia psychicznego dla uczniów kl. 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ponadto organizowane będą Pikniki dla mieszkańców każdej gminy w powiecie piaseczyńskim, na które już teraz zapraszamy.

Koordynatorem profilaktyki jest Kinga Krupa.

mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl 
tel.: +48 506 508 213

Rodziców szukających wsparcia dla swoich dzieci zachęcamy do kontaktu z Centrum Koordynacji, gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje oraz pomoc.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod nr 22 7576820, w godz. 9-21, od poniedziałku do piątku.

Mail: ck.sczp@piaseczno.pl

Projekt realizowany jest przez trzy lata do 30 czerwca 2023 roku i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Przez kolejne 5 lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach którego podmiotem pomocy specjalistycznej jest Poradnia EZRA w Piasecznie. Partnerami są: Powiat Piaseczyński, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (Tarczyńskie Centrum Medyczne) oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć. Każda z wymienionych placówek ma swoją ważną i konkretną rolę w systemie pomocy. To ważne – ponieważ projekt stanowić ma spójny i dobrze skoordynowany system pomocy dzieciom i młodzieży odpowiedni do natężenia zdiagnozowanych problemów emocjonalnych.