Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży mających trudności społeczne i emocjonalne takie jak niska samoocena, niska kontrola emocji, zahamowanie, nadpobudliwość, trudności we współpracy w grupie. Poprzez aktywne formy (gry, zabawy, zadania) uczestnicy mają okazję poznać zasady panujące między ludźmi, nauczyć się rozpoznawać granice swoje i innych, rozróżniać emocje i komunikować o nich.

Zajęcia ogłaszane są na bieżąco w aktualnościach oraz na facebooku fundacji.

kontakt:
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213