Projekt "Rejs Marzeń-Żeglarska Szkoła Charakterów"

Jest to projekt o charakterze psychoedukacyjnym, sportowym, społecznym, integrującym młodzież z różnych środowisk. Pozwala przeżyć niezwykłą przygodę jaką jest tygodniowy rejs żaglowcem „Kapitan Borchardt” po Morzu Bałtyckim, w tym odwiedzenie kilku portów Skandynawii, ale przede wszystkim umożliwia zdobycie doświadczenia budowania relacji z drugim człowiekiem w działaniu, we wspólnej pracy, w doświadczeniu wolontariatu.   

 

Bardzo ważnym wymiarem projektu jest skład grupy uczestników. Ok. 1/2 uczestników to młodzież wychowująca się w Domach Dzieci lub w rodzinnej pieczy zastępczej i 1/2 to młodzież wychowująca się w swoich naturalnych rodzinach.  

 

Projekt składa się z trzech części:  

I Przygotowanie do rejsu  

Etap ten trwa od stycznia do sierpnia.  

 

W tym czasie młodzież wraz z kadrą odbędzie 5 spotkań formacyjno-profilaktycznych, podczas których będzie realizowany program “Jestem kapitanem swojego życia” oraz przygotowanie do rejsu.  

To jest czas, aby grupa się lepiej poznała, wspólnie podjęła działania wolontaryjnie na rzecz innych oraz wspólnie zebrała 20 000 zł na rejs.

  

II Rejs  

16-23.09.2023 odbędzie się rejs Żaglowcem “Kapitan Borchardt” po Morzu Bałtyckim.  

 

III Podsumowanie  

Udział w spotkaniu (4 godziny) podsumowujących projekt.  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:  

Wiek uczestników 15-19 lat  

Ilość uczestników – 28 osób  

 

TERMIN rejsu 16-23.09.2023 (podczas rejsu młodzież realizuje materiał szkolny indywidualnie określony przez nauczycieli szkół)  

 

TRASA REJSU – Morze Bałtyckie  

Port startowy – GDAŃSK  

Porty pośrednie – KOPENHAGA oraz HELSINGOR lub MALMO  

Port końcowy – ŚWINOUJŚCIE  

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

– poniesienia kosztów w kwocie 500 zł,  

– udziału w spotkaniach formacyjno-profilaktycznych przed i po rejsie,  

– zaangażowania w wolontariat oraz akcje mające na celu wspólne zebranie 20 000 zł na rejs.  

 

REKRUTACJA  

Nabór do projektu jest przez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej:  

Nabór trwa do 20.01.2023 r.  

Do 25.01.2023 r. zostanie wyłoniona grupa uczestników oraz przekazane informacje drogą mailową o zakwalifikowaniu się do projektu.  

 

 

Zadanie publiczne pt. “Rejs Marzeń-Żeglarska Szkoła Charakterów”, dofinansowane jest ze środków z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego, Województwa Mazowieckiego oraz dotacji Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.