STYPENDIA ZA WYSIŁKI EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OTRZYMALIŚMY JUŻ ROZLICZENIE WPŁAT 1 % I Z DNIEM 31.10.2012 R. – ŚRODA, ROZPOCZYNAMY WYPŁATY STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW, KTÓRYCH WYTYPOWAŁY SZKOŁY. 

Proszę pedagogów szkolnych o kontakt mailowy ( ewa.lubianiec@wp.pl) lub telefoniczny 504269258,w  celu ustalenia dogodnego terminu i formy przekazania stypendiów.   Gdybym nie mogła odebrac telefonu, proszę o nagranie waidomości. Stypednium może być wypłacane bezpośrednio uczniowi ( w obecności rodziców lub pedagoga), może być też przekazane na konto bankowe wskazane przez szkołę lub rodzica nagrodzonego ucznia.

Od tego roku, z uwagi na koszty jakie Fundacja ponosi utrzymując lokal przy ul. Warszawskiej 33 oraz prowadząc całoroczne zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, pomoc w nauce, zmienia się kwota stypendium, wprowadzamy jednak stypendium dla licealistów:

Dla uczniów szkół podstawowych – 150 zł. jednorazowo  

Dla uczniów gimanzjów – 300 zł. jednorazowo

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł. jednorazowo

 Stypendia przyznawane są uczniom, którzy wychowują się w trudnych warunkach rodzinnych i bytowych, starają się jednak osiągać jak najlepsze wyniki szkolne. Prosimy szkoły jak co roku  o pisemne, krótkie uzasadnienie wyboru danego ucznia jako kandydata do stypendium.

Każda szkoła może wytypować do stypendium 2 uczniów.

Zgłoszenia uczniów przez szkoły przyjmujemy do 15.11.2012. Wypłata stypedniów będzie trwała od 31.10. 2012 do 30.11.2012.

Za 1 % – ten znaczny i ten najmniejszy – DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA:)

 

Drodzy Darczyńcy, 

Jak co roku składamy wszystkim Państwu gorące podziękowania za przekazanie na potrzeby naszych podopiecznych 1 % podatku.    W tym roku wpłaty były kierowane na aż 13 tzw. celów szczegółowych, czyli osób, rodzin, a także organizacji działających na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, które ze zgromadzonych wpłat finansują zajęcia dzieciom wychowującym się w najtrudniejszych warunkach. Dzięki Państwa wpłatom jedna z rodzin, obciążona dramatycznym pasmem chorób ( ciężko chora jest zarówno matka jak i syn) zgromadziła kwotę około 20 tys. zł. Mamy nadzieję, że suma ta pozwoli skutecznie kontynuować leczenie i czerpać z życia nadzieję i radość.  Wśród osób, na które kierujecie Państwo wpłaty 1 %  są również dzieci i młodzież, którzy bez  wsparcia finansowego mieliby bardzo ograniczone możliwości edukacji, rozwoju, przeżycia kolejnego roku z nadzieją, że życie może być dobre i piękne.   

Dzięki wpływowi 1 % możemy tak jak w minionych latach wspomóc około 40 dzieci stypendiami edukacyjnymi, a ich rodziny  zapomogami na potrzeby edukacyjne i bytowe dzieci.   Pomagamy coraz więszej liczbie rodzin spoza Piaseczna, często z odległych rejonów Polski. Otrzymujemy wzruszające podziękowania za wysłane paczki, za stypendia, za pamięć o nich. Sześcioletnia Nikolka przysłała nam ostatnio piękną „laurkę” w formie ślicznie wykonanej księgi z podziękowaniami za wszystko co mogła od Fundacji otrzymać. Te podziękowania należą się Państwu. To dzięki Państwa wrażliwości możemy pomagać potrzebującym. Jako Fundacja jesteśmy jedynie wydłużonym Państwa ramieniem, które pociesza i pomaga tym, którzy pomocy potrzebują.

Z całego serca dziękujemy!

Kwoty zebrane dzięki 1 % nie zaspokajają całorocznych potrzeb dzieci i młodzieży, którym pomagamy. Przez cały rok prosimy o wsparcie.  Cieszymy się ogromnie, że kilka osób, wspomaga każdego miesiąca  ustaloną darowizną  naszych podopiecznych. Dziękujemy im najserdeczniej i prosimy, aby do tego malutkiego grona kilku osób dołączyły kolejne.  Każdy grosz jest dla nas bezcenny.  W sposób ciągły, czyli każdego miesiąca  pomagamy ponad 40 dzieciom i młodzieży. Jednemu z dzieci finansujemy przedszkole, dwóm studentkom –  dziewczętom polskiego pochodzenia, które urodziły się i wychowały na Ukrainie, studiują jednak w Polsce, wypłacamy comiesięczne stypendium wysokości 250 zł., ponad 10 młodym ludziom wypłacamy regularne stypendia na bieżące potrzeby edukacyjne, a pozostałym finansujemy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Stałych darowizn jest jednak niewiele. Wdzięczni będziemy za wszelkie, nawet niewielkie kwoty.

Z serdecznym pozdrowieniem

Ewa Lubianiec